Module

De Principes van Evidence Based Practice

In deze module leert u over de basisprincipes van Evidence Based Practice (EBP). Wat is EBP nou precies en waarom hebben we het nodig? En hoe gaat dat dan precies in zijn werk in de praktijk?

Module Informatie

 • Deze module bevat 3 Hoofdstukken
 • Duur: ±1 uur
 • Moeilijkheidsgraad: 2 / 5
0 van de 12 stappen afgerond0%

Leerdoelen

Na deze module kan je…

 • ...de drie onderdelen van EBP benoemen.
 • ...globaal omschrijven hoe EBP ontstaan is.
 • ...benoemen hoe EBP ons kan helpen de juiste zorg te leveren.
 • ...de stappen van EBP benoemen.
 • ...de rollen binnen EBP benoemen.

referenties

 • Offringa M, Assendelft W, Scholten R. Inleiding in evidence-based medicine. 2008 (3e druk) Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • Munten, G., Kuipers, C. and Verhoef, J. (2016). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. 4th ed. Amsterdam: Boom uitgevers
 • Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. (2009). Doorbreek de Rituelen. Utrecht: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging.
 • van Beurden, A., de Ruijter, S., & Schmitz, R. (2007). Wijdverbreide preoperatieve ontharing in Zuidwest-Nederland ondanks evidence-based ontmoediging. Ned Tijdschr Geneeskd, 42(151), 2570-3.
 • Sackett D, Strauss S, Richardson W, Rosenberg W, Haynes R. Evidence-Based Medicine: how to practice and teach EBM (2nd ed.) Edinburgh: Chiurchill Livingstone, 2000.
 • Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde, V&VN, herziene versie april 2017