module

Neuroanatomie Deel 1: De ontwikkeling van de mens.

In deze module maken we een start met het bestuderen van Neuroanatomie. We beginnen letterlijk bij het begin: de ontwikkeling van de mens over miljoenen jaren evolutie en in de baarmoeder.  Ons dagelijks handelen en functioneren is volledig afhankelijk van de ontwikkeling van ons brein.

0 steps completed0%
5 hoofdstukken

Welkom bij de module Verstoord Bewustzijn. In deze module maken we een start met het bestuderen van Neuroanatomie. We beginnen letterlijk bij het begin: de ontwikkeling van de mens over miljoenen jaren evolutie en in de baarmoeder.  Ons dagelijks handelen en functioneren is volledig afhankelijk van de ontwikkeling van ons brein.

Aan het einde van de cursus krijgt u toegang tot een certificaat.

Moeilijkheidsgraad: 
Duur: ±120 minuten

Leerdoelen

Na deze cursus kan je…

  • …globaal de evolutie van het menselijk brein omschrijven.
  • ​…de evolutionaire brein-niveaus benoemen op naam en functie.
  • …de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel tijdens de embryonale fase omschrijven.
  • …de ontwikkeling van de verschillende hersenkwabben tijdens de foetale fase benoemen.
  • …belangrijke functies van het menselijk brein relateren aan de ontwikkeling van de mens.​​

Bronvermelding

  • ten Donkelaar, H., Wesseling, P., Lammens, M., Renier, W., Mullaart, R. and Thijssen, H. (2001). Ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen van het humane brein. I. Vroege ontwikkeling van de grote hersenen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 145, pp.345-53.

 

€15 - Purchase This Course